قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

دانش آموختگان گياهپزشكي دانشگاه شاهد - گزارش کارهای آزمایشگاه گیاه شناسی
 
دانش آموختگان گياهپزشكي دانشگاه شاهد
گیاه پزشکی ورودی 87 دانشگاه شاهد تهران
پنجشنبه سی ام آبان 1387 :: 21:45 ::  نويسنده : مدیریت

آرم دانشگاه شاهد

بافت كلانشيم :                                                                        

يك نوع از بافت هاي پارانشيمي مي باشد.كه ازسلولهای پارانشيمي تشکیل شده که این سلولها ممکن است پارانشیم مانند باشند. ولی سلولهای کلانشیم تخصص یافته و طویل‌ترند. دارای دیواره اولیه هستند که ضخامت آن یکنواخت نبوده و در بعضی قسمتها خصوصا در گوشه‌ها ضخیم‌تر است. سلولها زنده‌اند و ممکن است دارای کلروپلاست باشند. بافت کلانشیم بافت مقاوم اندامهای در حال رشد است. اندامهایی که در حال طویل شدن هستند.
کلانشیم بافت مقاوم گیاهان دو ‌لپه‌ای است و در تک‌ لپه‌ای‌ها دیده نمی‌شود. بافت مقاوم تک لپه‌ایها اسکلرانشیم است و در
ریشه کلانشیم دیده نمی‌شود. بافت کلانشیم در ساقه‌ها و دمبرگها و در برگها در رگبرگهای درشت آن دیده می‌شود. انواع بافت کلانشیم با توجه به شکل سلول و ضخامت دیواره شامل کلانشیم زاویه‌ای ، کلانشیم مماسی و کلانشیم حفره‌ای است.

 محل بافت کلانشیم : در زیر اپیدرم است ودر ساقه هایی که به شکل چهار گوش هستند در گوشه ها دیده می شود . (مثل ساقه نعناع)

 

 بافت كلانشيم مانند سلولهاي پارانشیم دارای پروتوپلاست زنده بوده و می‌توانند برای مدت زیادی بمانند. این یاخته ها، به واسطه دیواره ضخیم خود از یاخته‌های پارانشیمی قابل تشخیص هستند.

سلول های کلانشیم غالبا زیر روپوست قرار می گیرند. آنها معمولا درازند و دیواره آنها علاوه بر

این که محکم است قابل ارتجاع نیز می باشند و باعث استقامت اندامهای در حال رشد و همچنین

اندامهای بالغ مانند برگ و اجزای گل می‌شوند .

انواع کلانشیم:

 كلانشيم‌ گوشه‌دار (زاويه‌دار)Angular Collenchymas : در اين‌ حالت‌ گوشه‌هاي‌ ياخته‌ بيش‌ از ساير نقاط‌ آن‌ ضخيم‌ مي‌شود. در برش‌ عرضي‌، اين‌ ضخامت ها در محل‌ برخورد چند ياخته‌ يا بيشتر ديده‌ مي‌شود که اين شکل از کلانشيم را در ساقه گياه نعنا مي توان مشاهده کرد.

 

2. كلانشيم‌ تيغه‌اي (ورقه‌اي‌) Lamellar Collenchymas : واژه‌ تيغه‌ مربوط‌ به‌ شكل‌ ضخيم‌ شدن‌ به‌ صورت‌ صفحه‌اي‌ است‌.افزايش‌ ضخامت‌ در ديواره‌هاي‌ مماسي‌ ياخته‌ها صورت‌ مي‌گيرد. نمونه‌هاي‌ اين‌ نوع‌ كلانشيم‌ در بخش‌ پوستي‌ ساقه‌ آقطي‌ و عناب‌ ديده‌ مي‌شود.

 

3.كلانشيم‌ حفره‌اي  Collenchymas  Lacuna : واژه حفره اي به علت وجود فضاهاي داخلي ياخته اي بکار رفته است.  در اين‌ نوع‌ كلانشيم‌ ضخيم‌ شدن‌ در بخشهايي‌ از ديواره‌ رخ‌ مي‌دهد كه‌ روبه‌روي‌ فضاهاي‌ داخلي‌ قرار گرفته‌اند. اين نوع کلانشيم را در گونه هاي تيره کاسني مي توان مشاهده کرد.    4.كلانشيم‌ حلقوي‌  Annular Collenchymas:در اين‌ نوع‌ كلانشيم‌، ديواره‌ ياخته‌ به‌طور يكنواخت‌ در سطح‌ داخلي‌ ضخيم‌ شده‌ است‌ و فضاي‌ سه‌ گوش‌ در آنها يافت‌ نمي‌شوند. در اين صورت حفره هاي ياخته اي در برش عرضي حلقوي و يا تقريبا گرد به نظر مي رسند مانند دمبرگ کرفس.

 

مواد و وسايل مورد نياز  :

ساقه نعناع ، ساقه آقطي ، دمبرگ كرفس

لام ، لامل ، تيغ براي برش دادن  ، آب ژاول ، اسيد سيتريك ، آب مقطر ، رنگ كارمن زاجي  و ...

 

 

روش انجام كار :

براي مشاهده  بهتر بافت كلانشيمي   در سلول هاي گياهي  آنها را  رنگ آميزي مي كنيم  . 

مشاهده بافت كلانشيمي درساقه گياه نعناع " به وسيله تيغ يك برش عرضي از نازك از ساقه نعناع مي گيريم و آن را توسط كارمن زاجي رنگ آميزي ميكنيم سپس آن را به آرامي توسط پنس بر روي لام قرار داده و لامل را بر روي برش به طور مناسبي قرار مي دهيم نمونه آماده شده را توسط ميكروسكوپ مشاهده و بررسي مي كنيم .

 

مشاهده بافت كلانشيمي در ساقه گياه آقطي " به وسيله  تيغ به صورت عرضي يك برش بسيار نازك از ساقه آقطي كه خيلي محكم نيز است با تلاش زياد مي گيريم و سپس برش را توسط كارمن زاجي رنگ آميزي مي كنيم برش آماده شده را بر روي لام قرار داده و يك قطره آب توسط قطره چكان بر روي آن ميچكانيم و سپس لامل را بر روي آن قرار مي دهيم و نمونه آماده شده را در زير ميكروسكوپ قرار ميدهيم و آن را توسط بزرگنمايي هاي متفاوت ميكروسكوپ مشاهده وبررسي ميكنيم .

 

مشاهده بافت كلانشيمي در دمبرگ گياه كرفس " يك برش بسيار نازك از دمبرگ كرفس تهيه مي كنيم و آنرا طبق مراحل مربوطه توسط رنگ كارمن زاجي رنگ آميزي مي كنيم و برش را بر روي لام قرار داده يك قطره آب بر روي آن مي چكانيم و سپس لامل را به آرامي و با دقت به صورت مناسبي بر روي آن قرار مي دهيم  نمونه آماده شده را توسط ميكروسكوپ بررسي ميكنيم .

 

نتيجه گيري وبحث :  

 

بافت كلانشيمي  در ساقه نعناع  به صورت گوشه اي است يعني در گوشه هاي سلول رسوب تركيبات  سازنده ديواره  بيشتر صورت گرفته است و به همين دليل به آن كلانشيم گوشه دار يا Angular  ميگويند .

بافت كلانشيمي در ساقه آقطي به صورت صفحه اي مي باشد بدين صورت كه تركيبات سازنده ديواره سلولي در ساقه آقطي فقط در لايه هاي عرضي گياه رسوب مي كنند و اين امر باعث مي شود كه  سيتوپلاسم سلول به صورت مستطيلي مشاهده  شود و به همين دليل به آن بافت كلانشيم تيغه اي مي گويند.

بافت كلانشيمي در دمبرگ كرفس به صورت كروي مي باشد و به آن بافت كلانشيمي حلقوي مي گويند چون رسوب تركيبات ديواره در سلول به صورت يكنواخت مي باشد باعث شده كه بافت كلانشيمي آن حلقوي پديد آيد .

دوشنبه بیست و هفتم آبان 1387 :: 10:5 ::  نويسنده : مدیریت

بافت کلانشیم:

 یک نوع  بافت محافظ میباشد  که غالبا در ساختمانهای نخستین ساقه ، ریشه و اندامهای دیگر یافت می‌شود. این بافت معمولا در نواحی بیرونی اندامها نزدیک به روپوست به صورت دستجات سلولی یا استوانه سرتاسری یک لایه یا چند لایه سلولی ، ظاهر می‌شود. بافت کلانشیم فاقد دیواره ثانویه هستند و دیواره اولیه در آنها به طرز نامنظمی ضخیم می‌شود. نامنظم بودن رسوبات دیواره .

 

سلولهای بافت کلانشیم کمک موثری در شناسایی سریع این بافت می‌کند. به خاطر اینکه سلولهای این بافت فاقد دیواره ضخیم ثانویه‌اند بنابراین فعالیت پروتوپلاسمی نسبتا بالایی دارند.

بافت اسکلرانشیم: بافت مقاومی است که تقریبا در همه نقاط گیاه دیده می‌شود این بافت گاه به صورت اجتماع ، گاه به صورت یک یا چند لایه‌ای گاه نیز به صورت سلولهای پراکنده انفرادی دیده می‌شود بافت اسکلرانشیم هم در ساختمانهای نخستین و هم در ساختمانهای ثانویه گیاه دیده می‌شود. سلولهای این بافت به دو دسته فیبر و اسکلریدی تقسیم می‌شود. که بخصوص از نظر شکل باهم فرق دارند. فیبر سوزنی و کشیده اما اسکلریدی دارای اشکال متنوع می‌باشد.

  اینم یه مطلب دیگه در مورد کلانشیم :::<<>>

كلانشيم:

مانندسلولهاي پارانشيم داراي پروتوپلاسم زنده بوده و مي توانند براي مدت زيادي

بمانند. اين سلولها، به واسطه ديواره ضخيم خود از سلولهاي پارانشيمي قابل تشخيص هستند.

سلولهاي كلانشيم غالبا زير اپيدرم قرار مي گيرند. آنها معمولا درازند و ديواره آنها علاوه بر

اين كه محكم است قابل ارتجاع نيز مي باشند و باعث استقامت اندامهاي در حال رشد و همچنين

اندامهاي بالغ مانند برگ و اجزاي گل مي شوند.

 چند تا عکس از بافت کلانشیم

    

 

                                      

 


تصویر

 

:::در ادامه مطلب یک مطلب در مورد گیاه نعنا و آزمایش روی اون وجود داره :::

(امیدوارم خوشتون بیاد )ادامه مطلب ...
یکشنبه نوزدهم آبان 1387 :: 13:41 ::  نويسنده : مدیریت

 

اپیدرم

اپیدرم لایه بیرونی در همه اندامها از ریشه تا دانه می‌باشد. از لحاظ عملکررد و مورفولوژی بافت متنوعی است به عبارت دیگر بافت مرکب است. که سلولهای آن وظایف متعددی دارند. سلولهای اپیدرمی سلولهای پارانشیمی تخصص یافته هستند که زنده‌اند ولی دارای واکوئل و فاقد کلروپلاست

و دارای لوکوپلاست. واکوئل ممکن است رنگدانه آنتوسیانین داشته باشد مثلا در فلس پیاز اپیدرم گیاهان آبزی و سایه دوست کلروپلاست دارند و فتوسنتز انجام می‌دهند.

سلولهای اپیدرم در برش عرضی مسطح و مستطیلی شکل‌اند. ولی اپیدر دمبرگ و برخی دیگر از اندامها ممکن است کشیده و طویل با‌شد. اپیدرم مکن است در سراسر زندگی گیاه باقی بماند حتی در گیاهانی که رشد ثانویه دارند ولی در بیشتر گیاهان اپیدرم با پریدرم جایگزین می‌شود. اپیدرم معمولا از یک لایه سلول تشکیل یافته ولی گاها دیده می‌شود که چند لایه می‌شود. این اپیدرم چند لایه بر اثر تقسیمات پری‌کلینال (تقسیمات موازی با سطح) بوجود می‌آید که در این صورت لایه بیرونی ماند اپیدرم یک لایه عمل کرده و لایه‌های درونی وظیفه ذخیره بر عهده داشت.

مشخصات دیواره سلولهای اپیدرمی

ضخامت دیواره سلولهای اپیدرمی متغیر است ولی در همه سلولهای اپیدرمی دیواره بیرونی ضخیم‌تر است و این ضخامت به علت رسوب مشتقات لیپیدی کوتین و موم در دیواره‌‌‌‌‌ها است. سلولهای اپیدرمی دیواره اولیه دارند ولی اپیدرم با دیواره ثانویه در پوسته دانه‌ها ، فلس‌ها و برخی برگها مثل برگ کاج مشاهده می‌شود. بیرون دیواره اولیه لایه‌ای از پکتین است که با حل شدن این لایه با آنزیم پکتیناز ، کوتیکول از دیواره جدا می‌شود. وظیفه عمده سیستم هوایی گیاه ، نگهداری آب است.

بنابراین سلولهای اپیدرمی باید دیواره ضد آب داشته باشند. که نفوذپذیری دیواره با رسوب مواد لیپیدی مانند کوتین در درون دیواره و روی دیواره صورت می‌گیرد. پیش ماده کوتین توسط پروتوپلاست سلول ساخته می‌شود و به دیواره نفوذ می‌کند و تحت تاثیر اکسیژن هوا پلیمریزه شده و کوتین را بوجود می‌آورد. کوتیکول خواص زیادی به اپیدرم می‌دهد. و علاوه‌بر آنکه از اتلاف آب جلوگیری می‌کند به علت اینکه شفاف است تابش خورشید را منعکس می‌کند و گیاه را از اثرات ماورا ‌بنفش نور خورشید حفظ می‌کند. ازجمله تغییراتی که سلولهای اپیدرمی پیدا می‌کنند عبارتند از:

1.      تشکیل روزنه در اندامهای هوایی

2.      ‌تشکیل تار کشنده در ریشه

پریدرم

پریدرم بافت محافظ پیکر ثانویه گیاه است ‌که جایگزین اپیدرم می‌شود و در اندامهاییکه رشد ثانویه دارند دیده می‌شود. تشکیل پریدرم در ریشه‌ها و ساقه‌های بازداندگان و دو لپه‌ایها یک پدیده عادی است. پریدرم پس از فعالیت کامبیوم آوندی و تولید مقداری بافت آوندی ثانویه تشکیل می‌شود. برگها معمولا این بافت را ندارند. در قطعات گاها و میوه‌ها گاهیپریدرم تشکیل می‌شود ولی متفاوت از پریدرم ریشه و ساقه . پریدرم در محل ضخم همه اندامها تشکیل می‌شود. پریدرم بافت مرکب است و شامل سه بخش فلم چوب پنبه فلوژن  ( کامبیوم چوب پنبه) و فلودرم.

فلوژن

فلوژن یا کامبیوم آوندی مریستم جانبی است. قطر اندام را افزایش می‌دهد. و کلا از تمایززدایی ر بافتهای بالغ حاصل می‌شود. فلوژن به درون فلودرم تولید می‌کند و به طرف بیرون فلم تولید می‌کند. فلوژن فلم را بیشتر از فلم تولید می‌کند. فلوژن برخلاف کامبیوم آوندی یک بار فعالیت می‌کندبه مدت چند هفته سپس غیر فعال می‌شود.

فلم

فلم یا چوب پنبه مانند فلوژن در برش عرضی مستطیلی‌اند و فشرده قرار گرفته‌اند. سلولها دیواره ثانویه دارند و پس از تشکیل دیواره ثانویه سلول می‌میرد و پر از هواست. دیواره ثانویه روی دیواره اولیه تشکیل می‌شود. دیواره اولیه پکتو سلولوزی است. روی دیواره لایه‌های متناوبی از سوبرین یا چوب پنبه و موم رسوب میی‌کند و دیواره ثانویه را تشکیل می‌دهد. سلولهای چوب پنبه کاملا نفوذ‌ ناپذیرند (به آب و گاز‌ها) علاوه بر کاهش تبخیر این سلولها گیاه را در برابر عوامل بیماری‌زا حفظ می‌کند.

فلودرم

فلوژن با تقسیمات پری کلینال (موازی سطح) به طرف درون اندام تولید فلودرم می‌کند. فلودرم از سلولهای پارانشیمی تشکیل یافته و ممکن است کلروپلاست نیز داشته باشد ولی حاوی مواد ذخیره‌ای است. فلودرم معمولا در یک یا دو لایه تولید می‌شود. و فلودرم در همه گیاهان تولید نمی‌شود.

 

بافت پوششي گياه است كه معمولاً يك لايه بوده و فاقد مئا ، حفره و كلروفيل ميباشد . پروتوپلاست سلولهاي اپيدرمي ، ماده چربي ( كوتين ) توليد ميكند . كوتين مشابه با سوبرين بوده و فرمول شيميايي آن اسيدهاي هيدرواكسي‌دوكوزانوئيك مي‌باشد . ديواره بيروني ضخيم‌تر از ديواره هاي جانبي است كه كوتيكول را بوجود مي آورد . كوتيكول نقش محافظ فيزيكي را در برابر صدمات مكانيكي و نيز حملات قارچها و باكتريهاي بيماريزا بازي ميكند . بافت اپيدرم جلوي از دست رفتن بيش از اندازه آب را در اثر گرما مي‌گيرد . سلولهاي اپيدرمي منشاء روزنـــه‌ها ، انواع كركهاي پوششي و ترشحي ميباشند . عموماً سلولهاي اپيدرمي در تك لپه‌ايها به موازات اندام گياه قرار گرفته و در بازدانگان و دولپــه‌ايها ديواره آن پيچ و خم دار و يا چندضلعي است . گاهي غشاي بيروني زائده‌اي را به درون ياخته نفوذ ميدهد كه روي آن كربنات كلسيم رسوب مي‌كند به اين تشكيلات بوجود آمده سيستوليت و به آن سلول ليتوسيس مي‌گويند .

ديواره بيروني مي‌تواند از يك لايه موم تشكيل شده باشد ( مثل كلم و انواع نخلها ) و يا مثل دم اسب سيليسي باشد و در برخي ديگر از يك لايه كربنات كلسيم پوشيده باشد . اپيدرم مي‌تواند يك لايه و يا چند لايه باشد. كه در ريشه‌ها به آن ولامن و در ساقه هيپودرم ناميده ميشود . به اپيدرم ريشه رزودرم گويند و اگر چوب پنبه‌اي شود بافت پريدرم را كه يكي از ساختارهاي ثانويه گياه است بوجود مي‌آيد ( دو لپه‌ايها و بازدانگان ).

 

وسايل لازم  :

برگ گياه فيكوس ، برگ گياه سورگوم، برگ گياه خرزهره ، پوست گوجه فرنگي ، پوست سيب زميني ، رنگ كارمن زاجي ، آب ژاول ، اسيد استيك ، متيلن بلو ، لام ولامل ، شيشه ساعتي ، تيغ جهت برش دادن ، آب مقطر

گزارش كار :

در اين مشا هدات براي بهتر مشاهده كردن بافت اپيدرمي وپريدرمي نيز بايد از رنگ آميزي مخصوص به خود استفاده كرد كه براي برگ فيكوس ، برگ خرزهره و برگ سورگوم از كارمن زاجي استفاده كرده وبراي مشاهده بهتر بافت پريدرمي پوست سيب زميني از آبي متيلن استفاده مي كنيم.

براي مشاهده بافت برگ فيكوس يك برش عرضي توسط تيغ از آن مي گيريم توسط كارمن زاجي آن برش را رنگ آميزي كرده و بر روي لام قرار مي دهيم لامل را بر روي مي گذاريم و نمونه را زير ميكروسكوپ ميگذاريم توسط بزرگنمايي هاي 32 * و 100* مي توانيم بافت هاي اپيدرمي چند رديفه آن را مشاهده كنيم كه داراي سلول هاي حاوي بلور( سيستوليت )  به نام ليتوسيت مي باشد برگ سورگوم : برگ گياه سورگوم داراي اپيدرم هاي يك رديفه مي باشد كه براي مشاهده اين بافت به اين شكل عمل مي كنيمابتدا توسط تسغ يك برش عرضي از برگ مي گيريم و آن برش را طبق مراحل مخصوص به خود رنگ آميزي مي كنيم ( توسط رنگ كارمن زاجي) و برش آماده شده را بر روي لام مي گذاريم سپس لامل را نيز بر روي آن قرار مي دهيم و  سپس توسط ميكروسكوپ مراحل مشاهده و طرح وبرداري را انجام مي دهيم .

برگ گياه خرزهره : براي مشاهده بافت اپيدرمي در برگ گياه خرزهره ابتدا از آن يك برش به صورت عرضي از پهلوي برگ تهيه مي كنيم و برش مورد نظر را طبق مراحلش رنگ آميزي مي كنيم ( توسط كارمن زاجي ) برش رنگ زده شده را بر روي لام قرار داده و لامل را بر روي آن مي گذاريم و آن را زير ميكروسكوپ مشاهده مي كنيم مي بينيم .

پوست گوجه فرنگي : در پوست گوجه فرنگي بافت اپيدرمي ساده اي وجود دارد كه براي مشاهده آن يك تكه كوچك از پوست گوجه فرنگي را برش داده بدون اينكه رنگ آميزي كنيم بر روي لام قرار  مي دهيم  و يك قطره آب توسط قطره چكان بر روي آن مي چكانيم و سپس لامل را گذاشته و توسط ميكروسكوپ آن را مشاهده ميكنيم .

سيب زميني : در مورد سيب زميني نيز يك برش به صورتي ايجاد مي كنيم كه هم پوست و هم گوشته آن به صورت عرضي در برش وجود داشته باشد و سپس آن را طبق مراحل خاص خود رنگ آميزي مي كنيم ( توسط متيلن بلو ) و برش رنگ آميزي شده را بر روي لام قرار داده و سپس لاملذ را نيز بر روي آن نهاده و در زير ميكروسكوپ بافت اپيدرمي آن را مشاهده مي كنيم .

بحث و نتيجه گيري :

در برگ فيكوس اپيدرم چند لايه اي وجود دارد كه داراي سلول هاي حاوي بلور يا ليتوسيت مي باشد.

برگ سورگوم داراي اپيدرم يك رديفه است كه درون اين اپيدرم سلول هاي بادكنكي وجود درد كه  آن ها را مي توان توسط ميكروسكوپ مشاهده كرد .

بافت اپيدرمي در برگ خرزهره تك لايه بوده و داري غار (يا (clypte  مي باشد كه بيرون از اين غارها كرك هايي هم قابل مشاهده است .

بافت اپيدرمي در پوست گوجه فرنگي داراي لان هاي بسيار ساده است .

پوست سيب زميني داراي يك نوع بافت پريدرمي است كه چند لايه بوده كه در اصطلاح به آن چوب پنبه مي گويند. 

 

 

 

سه شنبه چهاردهم آبان 1387 :: 20:30 ::  نويسنده : مدیریت


                                                    

 بافت پارانشيم  (Parenchyma tissue )

اين بافت حاصل از تقسيم سلولهاي مريستمي است كه تمايز نيافته‌اند . يك بافت ساده ظاهراً پركننده اندامهاي گياهي كه عملاً اينگونه نيست . داراي كلروپلاست فراوان و ديواره سلولي نازك و سلولزي مي‌باشد . بافت پارانشيم از لحاظ ساختار ديواره سلولي دو نوع مي‌باشد ؛ پارانشيم سلولزي و پارانشيم چوبي كه پارانشيم سلولزي داراي ديواره سلولزي بوده و پارانشيم چوبي داراي مواد ليگنيني و چوبي ميباشد .

  

 

 


سه شنبه چهاردهم آبان 1387 :: 20:1 ::  نويسنده : مدیریت
مقدمه:

تحقیق وبررسی در مورد گیاهان می تواند از دیدگاهای مختلف صورت گیرد.لذا علم گیاه شناسی شامل قسمتهای مختلفی می باشد كه یكی از انواع آن كه در این سری آموزشی بحث می شود علم تشریح یا آناتومی است . به ساده ترین بیان , این علم در مورد ساختمان داخلی اندامهای گیاهی بحث می كند كه خود شامل دو بخش سلول شناسی و بافت شناسی می باشد.   

باقیش تو ادامه مطلبادامه مطلب ...
 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ نیست |
 
بک لینک فا